तपाई हामीलाई उल्लेखित सम्पर्क ठेगाना, फोन नम्बर वा म्यासेज फाराम भरेर पनि सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।

Send Us Message

तपाई हामीलाई तलकाे फाराम भरेर पनि सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ ।

Contact Info

जय सिंह महता स्मृति प्रतिष्ठान

बैतडी, नेपाल

ईमेल : jsm.memorialfoundation@gmail.com

सम्पर्क व्यक्ति र सम्पर्क नम्बर :

अध्यक्ष : मदन सिंह साउद

सम्पर्क :९८४८७४९२९३

सचिव : प्रेम सिंह महता 

सम्पर्क :९८४८६८२३७४‬

सदस्य : दीपेन्द्र साउद

सम्पर्क : ९८४८७८११३२

फेसबुक फेज