Browsing Category

News/Events

छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना !!!

यस छात्रवृत्ति प्रयोजनका लागि आउदो नयाँ शैक्षिक सत्र (बर्ष-२०७६) का लागि कक्षा ८ र कक्षा ११ मा फाराम भराइएका शिवनाथ गाउपालिका अन्तर्गत का विद्यालयहरुले  यस शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरु, कक्षा…
Read More...