छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना !!!

यस छात्रवृत्ति प्रयोजनका लागि आउदो नयाँ शैक्षिक सत्र (बर्ष-२०७६) का लागि कक्षा ८ र कक्षा ११ मा फाराम भराइएका शिवनाथ गाउपालिका अन्तर्गत का विद्यालयहरुले  यस शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरु, कक्षा १० मा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरु र वि.सं.२०७५ सालको एसइइ (SEE) परीक्षामा तोकिएको जिपिए(GPA)  ल्याइ अर्को वर्ष कक्षा ११ मा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान तथा विज्ञान बाहेकका अन्य विषयहरु अध्ययन गर्ने छात्र/छात्राहरु मध्ये तोकिएको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न इच्छुक सबै छात्र/छात्राहरुले  फाराम भर्नु पर्नेछ ,वा सो सरहको परीक्षाको प्राप्त प्रतिशतको आधारमा जेहेन्दार छात्र–छात्राहरू छनौट गरिनेछ ।

Loading...