छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रक्रिया

https://drive.google.com/open?id=1Oa7D9Ggtj1OcZHWm-u9FKlJPXX5QeCqEiiRw455ZTdk

छात्रवृत्तिको उद्देश्य

बैतडी जिल्ला स्थित शिवनाथ गाउपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरुमा नियमितरूपमा अध्ययनरत, असाहय, जेहेन्दार, शहिद तथा वेपत्ता परिवार, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको जनजाति, आर्थिकरूपले पिछडिएको वर्ग र छात्राहरूलाई उच्चशिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नु ।

छात्रवृत्तिको प्रकार

छात्रवृत्ति कोष अन्तर्गत निम्नलिखित समूहका छात्र–छात्राहरूलाई छनौटका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ :

(क)    जेहेन्दार छात्रवृत्ति

(ख)    शहिद तथा वेपत्ता परिवार विद्यार्थी सहयोग छात्रवृत्ति

(ग)     दलित

(घ)     अपाङ्ग

(ङ)     पिछडिएका जनजाति

(च)     आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्ग

(छ)     छात्रा छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति छनौट प्रक्रिया

छात्रवृत्ति प्रदान गर्दा निम्नलिखित समूहका छात्र–छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिका लागि छनौट गरिनेछ :

जेहेन्दार छात्रवृत्ति :

(क) अध्ययनमा जेहेन्दार छात्र–छात्राहरूलाई यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ । जेहेन्दार छात्रवृत्तिका लागि तल (ख) र (ग) को निर्धारित आधारहरू बमोजिम यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।

(ख) विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्र–छात्राहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने जेहेन्दार छात्र–छात्राहरूलाई प्रदान गरिने छ ।

(ग) यस छात्रवृत्ति प्रयोजनका लागि आउदो नयाँ शैक्षिक सत्र (बर्ष-२०७६) का लागि कक्षा ८ र कक्षा ११ मा फाराम भराइएका शिवनाथ गाउपालिका अन्तर्गत का विद्यालयहरुले  यस शैक्षिक सत्रमा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरु, कक्षा १० मा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाहरु र वि.सं.२०७५ सालको एसइइ (SEE) परीक्षामा तोकिएको जिपिए(GPA)  ल्याइ अर्को वर्ष कक्षा ११ मा सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान तथा विज्ञान बाहेकका अन्य विषयहरु अध्ययन गर्ने छात्र/छात्राहरु मध्ये तोकिएको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न इच्छुक सबै छात्र/छात्राहरुले  फाराम भर्नु पर्नेछ ,वा सो सरहको परीक्षाको प्राप्त प्रतिशतको आधारमा जेहेन्दार छात्र–छात्राहरू छनौट गरिनेछ ।

शहिद तथा वेपत्ता परिवार विद्यार्थी सहयोग छात्रवृत्ति :

विभिन्न प्रकारका द्वन्द्वमा शहिद तथा वेपत्ता परिवारका अध्ययनरत छात्र–छात्राहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ ।

अपाङ्ग छात्रवृत्ति :

(क) अपाङ्गताको वर्गीकरण समेत राखी प्रमाणित गरी आएका अपाङ्गता भएका छात्र–छात्राहरूलाई यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।

(ख) अपाङ्गताको वर्गीकरण अपाङ्गताको मात्रा अनुसार सरकारबाट (क), (ख), (ग) र (घ) गरी आउनुपर्ने र छात्रवृत्ति दिदा प्राथमिकताको आधारमा दिइने छ ।

दलित छात्रवृत्ति :

नेपाल सरकारको वर्गीकरणमा परेका दलित छात्र–छात्राहरूमध्ये पूर्व योग्यताको योग्यता क्रमको प्राथमिकताको आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।

जनजाति छात्रवृत्ति :

नेपाल सरकारको वर्गीकरणमा परेका जनजातिका छात्र–छात्राहरूमध्येबाट अति उपेक्षितदेखि कम उपेक्षित सम्मको प्राथमिकता क्रमको आधारमा छनौट गरी यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।

आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गका लागि छात्रवृत्ति :

आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गका छात्र–छात्राहरूलाई छात्रवृत्तिका लागि छनौट गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर एवम् पिछडिएको हो भनी स्थानीय निकाय (वडा /गाउपालिका) को सिफारिस अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने छ । छनौट गर्दा पूर्व योग्यताको प्रतिशतलाई नै आधार बनाइनेछ ।

छात्रवृत्तिको लागि योग्यता

छात्रवृत्तिमा भाग लिनका लागि आवश्यक सर्तहरू :

विद्यालय बाट छात्रवृत्ति लिनका लागि निम्नलिखित छात्र–छात्राहरूले मात्र भाग लिन पाउने छन् :

(क) नियमित विद्यार्थीको रूपमा अध्ययनरत,

(ख) अपाङ्ग छात्रवृत्तिका लागि अपाङ्गताको सीमाभित्र परेका अपाङ्गता भएका छात्र–छात्राहरू,

(ग) दलित छात्रवृत्तिका लागि नेपाल सरकारको वर्गीकरणमा परेका दलित छात्र–छात्राहरू,

(घ) जनजाति छात्रवृत्तिका लागि नेपाल सरकारको वर्गीकरणमा परेका जनजाति छात्र–छात्राहरू,

(ङ) आर्थिक रूपले पिछडिएको वर्गको छात्रवृत्ति पाउनको लगि गरिब एवम् आर्थिक रूपले पिछडिएको वर्गका छात्र–छात्राहरू हुनुपर्नेछ । आर्थिक रूपले पिछडिएको भन्नाले स्थानीय निकायबाट आर्थिक रूपले पिछडिएको सिफारिस भएको हुनुपर्नेछ ।

छात्रवृत्ति आवेदकले पेश गर्नुपर्ने कागजात

१) चारित्रिक प्रमाणपत्र÷मार्कशिटको प्रतिलिपि
२) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (भएमा )
३) फोटो सहितको छात्रवृत्ति आवेदन फारम
४) निम्न आर्थिक अवस्था प्रमाणित गर्ने सिफारिस÷कागजात
५) अपाङ्गता प्रमाणित गर्ने कागजपत्र
६) जेहेन्दार प्रमाणित गर्ने कागजात

माथि उल्लेखित पूर्ण योग्यता र योग्य सम्पूर्णको लागि  तल दिइएको को लिन्क (Link)  क्लिक(Click) गरी फाराम सेन्ड (Send) गर्नुसक्नु हुनेछ । साथै डाउनलोड(Download) गरी प्रिन्ट (Print) पनि गर्नुहोला ।

https://drive.google.com/open?id=1Oa7D9Ggtj1OcZHWm-u9FKlJPXX5QeCqEiiRw455ZTdk
Loading...